Hỗ trợ và đáp ứng chuyên môn đối với Luật Dân Sự TP.Hồ Chí Minh

Hỗ trợ và đáp ứng chuyên môn đối với Luật Dân Sự TP.Hồ Chí Minh

Luật Dân sự TP.Hồ Chí Minh

dichvu.info.vn chia sẻ Luật Dân sự TP.Hồ Chí Minh không phải là một văn bản luật riêng biệt, mà là tập hợp các quy định về các quan hệ dân sự trên địa bàn TP.HCM được áp dụng từ Bộ luật Dân sự và các văn bản luật liên quan khác.

Bộ luật Dân sự là văn bản luật có hiệu lực thi hành toàn quốc, quy định về các chủ thể, các quyền và nghĩa vụ dân sự, các giao dịch dân sự, hợp đồng, các hình thức đảm bảo thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm dân sự, v.v.

Ngoài ra, còn có các văn bản luật khác liên quan đến lĩnh vực dân sự văn phòng luật sư tphcm như:

 • Luật Hôn nhân và Gia đình
 • Luật Đất đai
 • Luật Nhà ở
 • Luật Kinh doanh
 • Luật Doanh nghiệp, v.v.

Những vấn đề cần đáp ứng và tư vấn về lĩnh vực Luật dân sự tại TP.Hồ Chí Minh:

 • Hợp đồng: thuê luật sư tphcm tư vấn soạn thảo, thẩm định, đàm phán, thực hiện và tranh chấp hợp đồng.
 • Hôn nhân và gia đình: tư vấn về ly hôn, chia tài sản chung, tranh chấp quyền nuôi con, v.v.
 • Đất đai: tư vấn về mua bán, tặng cho, thừa kế, thế chấp, tranh chấp quyền sử dụng đất, v.v.
 • Nhà ở: tư vấn về mua bán, cho thuê, thế chấp, tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, v.v.
 • Doanh nghiệp: tư vấn thành lập, hoạt động, giải thể doanh nghiệp, tranh chấp giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với cá nhân, v.v.
 • Trách nhiệm dân sự: tư vấn về bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật dân sự.

Tư vấn luật dân sự tại TP.HCM:

Bạn có thể tìm đến các văn phòng luật sư uy tín tại TP.HCM để được tư vấn về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực luật dân sự.

Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến Luật dân sự bao gồm nhiều lĩnh vực đa dạng, nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội, cụ thể:

 1. Tư vấn pháp luật:
 • Giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin về luật dân sự, các quy định liên quan.
 • Hỗ trợ soạn thảo, rà soát hợp đồng dân sự, đảm bảo tính hợp pháp và phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
 • Tư vấn về các tranh chấp dân sự, hướng dẫn thủ tục giải quyết phù hợp.
 1. Đại diện tố tụng:
 • Đại diện cho khách hàng tham gia tố tụng tại tòa án trong các vụ án dân sự.
 • Thu thập, chuẩn bị hồ sơ, chứng cứ theo quy định.
 • Luận tụng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng trước tòa án.
 1. Soạn thảo văn bản pháp lý:
 • Soạn thảo các loại văn bản pháp lý liên quan đến luật dân sự như: hợp đồng, đơn, đề nghị, …
 • Đảm bảo tính hợp pháp, hiệu lực và phù hợp với yêu cầu của khách hàng.
 1. Hỗ trợ giải quyết tranh chấp:
 • Đàm phán, thương lượng để giải quyết tranh chấp dân sự ngoài tòa án.
 • Hỗ trợ thực hiện các thủ tục tố tụng hành chính, tranh chấp tại cơ quan nhà nước.

Ngoài ra, các dịch vụ hỗ trợ khác có thể bao gồm:

 • Hỗ trợ thủ tục đăng ký kết hôn, ly hôn, thừa kế.
 • Hỗ trợ thủ tục giao dịch nhà đất, tài sản.
 • Tư vấn pháp luật về hôn nhân gia đình, thừa kế, đất đai, …

Hệ thống pháp luật tại TP. Hồ Chí Minh:

Hệ thống pháp luật tại TP. Hồ Chí Minh bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật áp dụng trên địa bàn thành phố, bao gồm:

 • Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 • Luật, Pháp lệnh do Quốc hội ban hành.
 • Nghị quyết của Quốc hội.
 • Văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành.
 • Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành.
 • Văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

Vai trò hợp đồng của Đại diện tố tụng trong phạm vi về tội vi phạm trong lĩnh vực Luật dân sự tại TP. Hồ Chí Minh:

 1. Đại diện cho bị hại:
 • Yêu cầu khởi tố vụ án.
 • Tham gia tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.
 • Bảo vệ quyền lợi và hợp pháp cho bị hại.
 1. Đại diện cho bị can, bị cáo:
 • Bảo vệ quyền lợi và hợp pháp cho bị can, bị cáo.
 • Thu thập, cung cấp chứng cứ để bảo vệ cho bị can, bị cáo.
 • Tham gia tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.
 1. Đại diện cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
 • Bảo vệ quyền lợi và hợp pháp cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
 • Tham gia tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

Lưu ý:

 • Việc lựa chọn đại diện tố tụng cần đảm bảo các yếu tố về năng lực, kinh nghiệm và uy tín.
 • Hợp đồng đại diện tố tụng cần được lập thành văn bản, có đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật.

Bài viết nên xem: Tìm hiểu, Hỗ trợ và Tư vấn về tội vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ Tp. Hồ Chí Minh cần thiết cho bạn

Kết Luận:

 • Khi lựa chọn văn phòng luật sư, bạn nên tìm hiểu kỹ về năng lực và kinh nghiệm của luật sư trong lĩnh vực luật dân sự.
 • Nên cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu liên quan đến vụ việc cho luật sư để được tư vấn chính xác và hiệu quả.

Ngoài ra, còn có các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản áp dụng pháp luật của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *