Giới thiệu Luật thuế tại Việt Nam

Giới thiệu Luật thuế tại Việt Nam
Tu van phap luat dan su

Giới thiệu nội dung chính về Luật Hình Sự Việt Nam:

 1. Khái niệm:
 • dichvu.info.vn chia sẻ Luật Hình Sự là ngành luật quy định những hành vi nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm, đồng thời quy định hình phạt và các biện pháp hình sự áp dụng đối với người phạm tội.
 • Mục đích: Bảo vệ con người, xã hội, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khỏi các hành vi nguy hiểm cho xã hội.
 1. Phân loại tội phạm:
 • Tội phạm: Hành vi vi phạm pháp luật hình sự, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, tài sản, quyền tự do dân chủ của công dân, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cơ quan, Nhà nước, gây nguy hiểm cho xã hội.
 • Phân loại:
  • Tính chất: Tội phạm cố ý, tội phạm vô ý thức.
  • Mức độ nguy hiểm: Tội phạm rất nghiêm trọng, nghiêm trọng, ít nghiêm trọng.
  • Hình thức: Tội phạm một người, tội phạm tập thể.
 1. Hình phạt:
 • Hệ thống hình phạt:
  • Hình phạt chính: Tù, cải tạo không giam giữ, phạt tiền, quản chế.
  • Hình phạt bổ sung: Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc hoạt động kinh tế, tịch thu tài sản.
 • Nguyên tắc áp dụng hình phạt:
  • Tương xứng giữa tội ác và hình phạt.
  • Cá nhân hóa hình phạt.
 1. Một số điểm mới trong Luật Hình Sự 2015:
 • Mở rộng áp dụng hình phạt tiền.
 • Bỏ hình phạt tử hình đối với 7 tội danh.
 • Không áp dụng hình phạt tử hình đối với người từ 75 tuổi trở lên.
 • Pháp nhân cũng phải chịu trách nhiệm hình sự.
 • Bổ sung chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Tham khảo trang chủ công ty luật TL LAW tốt nhất

Hệ thống pháp luật Hình sự Việt Nam bao gồm các văn bản sau:

 1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:
 • Xác định nguyên tắc, mục đích, nhiệm vụ của pháp luật Hình sự.
 • Quy định các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong lĩnh vực Hình sự.
 1. Bộ luật Hình sự:
 • Là văn bản quan trọng nhất trong hệ thống pháp luật Hình sự.
 • Xác định các hành vi nguy hiểm cho xã hội là tội phạm.
 • Quy định hình phạt và các biện pháp hình sự đối với người phạm tội.
 1. Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự:
 • Sửa đổi, bổ sung các quy định của Bộ luật Hình sự khi cần thiết.
 1. Các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự:
 • Do Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.
 • Hướng dẫn cụ thể về việc áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự.
 1. Án lệ của Tòa án Nhân dân Tối cao:
 • Là những bản án của Tòa án Nhân dân Tối cao có tính chất hướng dẫn.
 • Giúp thống nhất áp dụng pháp luật Hình sự trong thực tiễn.

Ngoài ra, còn có các văn bản khác liên quan đến pháp luật Hình sự như:

 • Luật Tố tụng hình sự
 • Luật Thi hành án hình sự
 • Luật Giám định pháp y
 • Luật Trợ giúp pháp lý

Cấu trúc của Bộ luật Hình sự:

 • Bộ luật Hình sự hiện hành được Quốc hội ban hành ngày 20 tháng 6 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, gồm 3 phần, 26 chương, 427 điều:

Tham khảo các dịch vụ luật sư cơ bản

 • Phần thứ nhất: Những quy định chung
  • Quy định về tội phạm, hình phạt, các biện pháp hình sự, người phạm tội, người chịu trách nhiệm hình sự.
 • Phần thứ hai: Tội phạm và hình phạt
  • Quy định cụ thể về từng loại tội phạm và hình phạt tương ứng.
 • Phần thứ ba: Thi hành án hình sự
  • Quy định về các biện pháp thi hành án hình sự.

Hệ thống hình phạt:

 • Hình phạt chính: Tù, cải tạo không giam giữ, phạt tù treo, phạt tiền.
 • Hình phạt bổ sung: Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc nhất định, tịch thu tài sản.

Nguyên tắc áp dụng pháp luật Hình sự:

 • Không có tội, không có hình phạt.
 • Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật Hình sự.
 • Không ai có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi mà pháp luật Hình sự không quy định là tội phạm.
 • Chỉ có thể áp dụng hình phạt đối với người phạm tội do bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Lưu ý:

 • Hệ thống pháp luật Hình sự là một hệ thống phức tạp, thường xuyên được thay đổi và bổ sung.
 • Do vậy, cần thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới nhất để đảm bảo áp dụng pháp luật chính xác.

Bài viết nên xem: Luật Thuế tại Việt Nam và những vấn đề cần tư vấn Luật Thuế không thể bỏ qua ?

Kết Luận:

Nội dung trên chỉ tóm tắt những điểm chính của Luật Hình Sự. Để có hiểu biết đầy đủ và chính xác, bạn nên tham khảo trực tiếp về Bộ luật Hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, liên hệ hoạc nhắn tin tại Website nhé.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *